İmranlı Köyleri

1700 yılında Hocabey tarafından kurulduğu rivayet edilir. Nüfusu 19 kişi; merkeze uzaklığı 25 km 'dir.


1700 yılında Akkaya kabilesi tararından kurulduğu söylenir. Nüfusu 30 kişi; merkeze uzaklığı 35 km'dir.


1870 yılında Haliller kabilesi tarafından kurulduğu rivayet edilir. Nüfusu 60 kişi: ilçeye uzaklığı 26 km'dir.


1600 yılında Bedirhan Ağa tarafından kurulduğu rivayet edilir. Nüfusu 29 kişi: merkeze uzaklığı 24 km'dir.


1650 yılında Cafer Ağa tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 45 kişi;merkeze uzaklığı 5 km'dir.

http://www.altinca.com

1750 yılında Şehsuvaroğulları tarafından kurulduğu rivayet edilir. Nüfusu 81 kişi; ilçeye uzaklığı 30 km'dir.


1800 yılında, Kara Fero adında bir şahıs tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 108 kişi; merkeze uzaklığı 29 km 'dir. 1939 yılındaki Erzincan depreminde Arık Köyü 70 ölü vermiştir. 1948 yılına kadar yani İmranlı İlçe olana kadar Arık Köyü Sivas- Zara İlçesine bağlıydı. Daha sonra İmranlı ilçe olunca bu tarihten sonra İmranlı 'ya bağlanmıştır..

http://www.arikli.com

1893 yılında Molla İsmail ta-rafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 109 kişi; ilçeye uzaklığı 15 km'dir.


1680 yılında kurulduğu söylenir. Nüfusu 159 kişi; ilçeye uzaklığı 3 km dir


1700 yılında Kara Ali Baba tarafından kurulduğu söylenir. Köyde kimse yaşamamaktadır. İlçeye uzaklığı 31 km'dir.


1870 yılında Hıdır Ağa tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 35 kişi; ilçeye uzaklığı 22 km 'dir.


1750 yılında Ahmet Ağa tarafından kurulduğu söylenir.Nüfusu 40 kişi; ilçeye uzaklığı 31 km 'dir.


1700 yılında kurulduğu söylenir. Nüfusu 38 kişi; ilçeye uzaklığı 41 km 'dir.


Ne zaman ve kim tarafından kurulduğu bilinmemektedir. Nüfusu 62 kişi; ilçeye uzaklığı 50 km 'dir.

http://www.e-aydogan.com

1700 yılında kurulduğu sanılan köyün kurucusu hakkında bilgi yoktur. Nüfusu 47 kişi; ilçeye uzaklığı 36 km 'dir.


1750 yılında Musa Ağa tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 75 kişi; ilçeye uzaklığı 28 km 'dir.

http://www.bahadun.com

1750 yılında Yağa Hüseyin tarafından kurulmuştur. Nüfusu 89 kişi; ilçeye uzaklığı 36 km 'dir.


1800 yılında Hacı Ali tarafından kurulmuştur. Nüfusu 16 kişi; ilçeye uzaklığı 25 km 'dir.


1800 yılında Pircis isimli bir şahıs tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 60 kişi; ilçeye uzaklığı 17 km 'dir.


Tarihçeye baktığımızda, Karacaören ile Arık Köyleri arasındaki  Korta Alle denilen yerde yaşamış olan Pol oğulları İbrahim, Kör Ali ve Hasan kardeşler çeşitli zorluklardan ve güçlüklerden, Korta Alle'deki yerlerinden göçedip Suşehri Polat deresine kısa bir süre yerleşmişler ve sonra  bugünkü İmranlı sınırları içinde yer alan Maden Köyünün yaylasına yerleşmişlerdir. Tam bir göç hayatı yaşayan Pol Oğulları, yerleşik bulundukları Maden Köyünün yaylasında kalamayacaklarını anlayınca, kendilerine göre bir yer bulmak için tekrar yollara düşerler ve daha önce Şadiyanlıların, Beceklilerin (hebeş becekli) yaşayıp ve göç etikleri yer olan bugünkü BECEK KÖYÜ'ne bir daha ayrılmamak üzere yerleşirler. 

http://www.becekkoy.com

 İleri