İmranlı

İmranlı İlçesi 1 Ocak 1948 tarihinde kurulmuştur. Yüzölçümü 1229 km. karedir. İlçe olmasından önce Çit Bucağı iken daha sonra adı Hamidabad olarak değişmiş. Bucak olduktan sonra Zara İlçesine bağlanmış ve 1948 yılına kadar Zara İlçesinin bucağı olarak kalmıştır. Bu tarihte çıkarılan bir kanunla ilçe olmuştur.

Sivas ilinin doğusunda yer alan ilçe, İç Anadolu Bölgesinin en doğu ucunu kaplar. İlçe merkezi yaklaşık olarak 38 derece 8 dakika doğu boylamı ile 39 derece 55 dakika kuzey enleminin kesiştiği noktada yer alır. Batısında Zara, kuzeyinde Suşehri, güneyinde Divriği, doğusunda Erzincan iline bağlı Refahiye ve İliç ilçeleriyle çevrilidir. İlçe merkezinin deniz seviyesinden yükseltisi 1650 m. civarındadır. Genel olarak arazi yapısı çok engebeli, eğimli ve yüksek yapıdadır. İlçenin güneyindeki Çengelli Dağı (2650 m.), doğusundaki Kızıldağ (2950 m.), kuzeyindeki Lülükbaba (2427 m.) dağları en önemli yükseltilerdir. Jeolojik yapısını Tersiyer (3. Jeolojik Zaman) oluşmuş olan gölsel tortullar oluşturur. Jibsten (Alcı Taşı) oluşan araziye yöre halkı "Pur" ismini vermektedir. Jibs kimyasal erimenin en hızlı olduğu taşlardan biri olduğu için (Karstik Arazi) bol miktarda karstik şekil yer almaktadır. Mağaralar, dolinler, obruklar, obruk gölleri ve daha çeşitli yer şekilleri oluşmuştur. İlçenin bulunduğu düzlük Kızılırmak'ın oluşturduğu alüvyon dolgudan meydana gelmiştir. Arazi genellikle bozkır ve tepelerden oluşmaktadır. Tarıma elverişli alanı 11.447 hektar olup, toplam orman alanı 6.563 hektardır. Eskiden ilçenin büyük bölümü ormanlarla kaplı iken korunması ve bakımı yapılamadığından bugün orman sahaları yok denecek kadar azalmıştır. İklim şartlarının ağır olması ve rakımının yüksekliği sebebiyle kavak ve söğüt yetirmektedir. Ayrıca azda olsa bazı meyve ağacı türleri yetişmektedir. Toprak verimsiz olup, en fazla arpa, buğday ve yem bitkileri ekimi yapılmaktadır. Kuzey Kelkit oluğu boyunca Erzincan'a uzanan Kuzey Anadolu Fayı (Konela) ve bu fayın tali kollarından Divriği hattındaki oynamalar yer yer depremlere yol açar. Kızıldağ'dan doğan ve Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak ilçenin tam ortasından geçer. Irmak üzerinde, ilçenin yaklaşık 4 km. doğusunda yapımı bitirilmek üzere olan İmranlı Barajı bulunmaktadır. İlçenin güneyinde Acısu deresi bulunmaktadır. Acısu Zara İlçesi civarında Kızılırmak'la buluşur. Jibs'li arazide bulunan Acısu, içinde bolca jibs'in ayrışmasıyla ortaya çıkan CaSO4 (Kalsiyum Sülfat) bileşiği taşır. Bu yüzden suları acıdır. İlçenin iklimi sert Karasal iklimdir. Kış mevsiminde sıcaklık ortalaması 0 derecenin altındadır. Bundan dolayı Kızılırmak kış mevsiminde donar.